Behandelingen

Behandelingen

Lees meer over de behandelingen welke mogelijk zijn bij Tandartsen De Jong & Menso. 

De tandarts controleert tijdens de gebitscontrole of uw tanden en tandvlees gezond zijn. Om de paar jaar worden er röntgenfoto’s gemaakt om te kunnen onderzoeken of er bijvoorbeeld een gaatje tussen de kiezen aanwezig is. Mocht het nodig zijn, dan wordt een vervolgafspraak gemaakt voor een behandeling of verwijst de tandarts u naar de preventie-assistent of de mondhygiënist.

De preventie-assistent voert bij kinderen en volwassenen preventieve mondzorg behandelingen uit om mondproblemen zoals gaatjes en tandvleesontsteking te voorkomen. De preventie-assistent geeft voorlichting, advies en instructies betreffende mondhygiëne op maat, om samen met u te werken aan een gezonde mond. Ook kunt u bij haar terecht voor het reinigen van uw gebit, zoals het verwijderen van tandsteen, tandplaque en aanslag.

Kinderen waarbij de blijvende kiezen doorbreken worden op verwijzing van de tandarts door de preventie-assistent geseald.

De mondhygiënist voert naast preventieve mondzorgbehandelingen, voornamelijk tandvleesbehandelingen uit. Bij het vermoeden van een ernstige tandvleesontsteking of een kaakbotprobleem onderzoekt zij het tandvlees door het opmeten van de zogenoemde pockets. Pockets zijn de ruimtes onder het tandvlees rondom tanden en kiezen. Na het tandvleesonderzoek, eventueel aanvullend röntgenonderzoek en/of een bacterietest stelt zij een behandelplan op. Het doel van de behandeling is om het tandvlees- en/of kaakbotprobleem samen met u op te lossen, waardoor tanden en kiezen, waar mogelijk, behouden kunnen blijven en daarmee een gezonde mond te verkrijgen.

Wanneer de tandarts een gaatje in een tand of kies ontdekt zal hij deze voor u schoonmaken en vervolgens vullen. Ook oude vullingen die niet meer goed aansluiten bij de tand of kies worden vervangen om nieuwe gaatjes onder de vulling te voorkomen.

Een wortelkanaalbehandeling wordt uitgevoerd wanneer de zenuw van de kies ontstoken is of wanneer de zenuw niet meer leeft. De tandarts maakt het wortelkanaal waar de tandzenuw in zit schoon en dekt deze af met een vulling. Dit is een manier om de tand of kies toch te kunnen behouden. 

De tandarts kan een brug maken wanneer een tand of kies ontbreekt.  Voor een kroon kan worden gekozen als de kies niet meer te repareren is met een normale vulling. Voor het maken van het kroon- en brugwerk werkt de tandarts samen met een tandtechnisch laboratorium. Voor een optimaal resultaat wordt door de tandtechnieker op het tandtechnisch laboratorium de kleur van de kroon of brug bepaald

De tandarts kan een (gedeeltelijk) kunstgebit voor u laten maken in de vorm van een plaatprothese of een frame-prothese. Deze hulpmiddelen vervangen de ontbrekende tanden of kiezen in uw mond.

Een volledige gebitsprothese of wel kunstgebit draagt u wanneer u geen eigen tanden en kiezen meer heeft. Voor het maken van een gedeeltelijke of volledige prothese werkt de tandarts samen met een tandtechnisch laboratorium.

Voor behandelingen met implantaten werken wij nauw samen met zeer deskundige en erkende specialisten op dit gebied namelijk de parodontologen-implantologen van de Parodontologie Praktijk Friesland (PPF) te Goutum en Parodontologie Praktijk Zwolle